Help, mijn paard eet stal leeg, wat nu? – 5 nuttige tips!

Paard eet stal leeg 1

Hoe kunnen we je helpen?

Help, mijn paard eet stal leeg, wat nu? – 5 nuttige tips!

< All Topics

Het eten van de bodemdekking van de stal kan tot ernstige gezondheidsschade leiden bij paarden. Zoals koliek of zelfs buikvliesontsteking of darmperforaties ten gevolgen van het eten van stro, houtkrullen of vlas. Paarden kunnen hun stalbedekking om verschillende redenen eten, bijvoorbeeld verveling, stress of behoefte aan vezels.

5 nuttige tips om dit tegen te gaan:

Tip 1. Meer ruwvoer

Een eerste stap die je kun doen als je paard zijn stal leeg eet is zorgen dat hij voldoende beschikking heeft tot ruwvoer. De meeste paarden vinden ruwvoer namelijk lekkerder dan de strooisel in hun stal. Natuurlijk moet je voorkomen dat je paard te dik wordt. Dit kun doen door bijvoorbeeld een ruwvoer te gebruiken met minimale voedingswaarde of het ruwvoer in een fijnmazig hooinet te stoppen. Dan is je paard langere bezig en het help ook nog tegen de verveling!

Tip 2. Vermengen met oude bodembedekking

Een veel gebruikte methode om je paard minder van zijn bodemdekking te laten eten is de nieuwe stalbedekking vermengen met een deel van de oude “vieze” stalbedekking deze bevat vaak urine. De meeste paarden vinden deze oude bodembedekking namelijk niet lekker en eten dan automatisch ook minder van het nieuwe strooisel.

Tip 3. Voorkom verveling

Onthoud paarden zijn grazers en in het wild grazen paarden gemiddeld tot wel 17 uur per dag. Ze zijn maar liefst 60% van hun tijd bezig met grazen en stappen. Als een paard niet genoegd mogelijkheid om dit natuurlijke gedrag te vertonen, kunnen ze allerlei ongewenst gedrag vertonen, zoals onrustig zijn, zich verzetten, nervositeit of juist heel heel erg passief gedrag, sommige paarden gaan vanwege hun natuurlijk graasbehoefte eten hun stal leeg. Zorg dus voor voldoende tijd in de wei, zodat ze voldoende kunnen grazen, scharrelen en stappen.

Tip 4. Sociaal contact

Paard eet stal leeg 3

Paarden zeer sociale dieren die de voorkeur geven aan leven in kleine hiërarchische groepen. Ze tonen dan ook allerlei vormen van onderlinge communicatie. Uit onderzoek naar het kuddegedrag van paarden is gebleken dat ze onderlinge vriendschappen aangaan welke jaren kunnen bestaan. Paarden uiten deze vriendschap o.a. door met elkaar te spelen en elkaar vacht te verzorgen. Als een paard wordt beperk in zijn essentiële gedragingen, dan kan we wederom ongewenst gedrag ontstaan. Zorg er dus voor dat je paard niet te veel alleen staat.

Tip 5. Gebruik een onsmakelijke bodembedekking

Als laatste tip kun je natuurlijk een bodembedekking in je stal gebruiken welke onsmakelijk is voor je paard. Deze strooisels zijn veel al van niet-kleinplantaardige aard. Zoals bijvoorbeeld Houtkrullen of Houtkorrels. Een bijkomende voordeel van deze strooisels is dat deze vaak nagenoeg stofvrij zijn.

Bekijk onze Houtkrullen Bekijk onze Houtkorrels

Hopelijk zul je met deze tips minder hoeven zeggen: help, mijn paard eet stal leeg!

Wil trouwens meer weten over waar een goed stalbed aan moet voldoen? Lees dan onze blog: Een goed stalbed. Op welke punten let je?