Potstal principe toepassen, wat zijn de voor- en nadelen

potstal

Hoe kunnen we je helpen?

Potstal principe toepassen, wat zijn de voor- en nadelen

< All Topics

Een potstal is een traditionele stalvorm voor het houden van vee, met name runderen. Het concept van een potstal omvat het gebruik van een dikke laag strooisel, meestal stro, op de vloer van de stal.

De voor- en nadelen van de potstal

Een potstal is een type veestal waarbij de dieren op een dikke laag strooisel worden gehouden, die periodiek wordt ververst. Hieronder volgen enkele voordelen en nadelen van het gebruik van een potstal:

Voordelen van een potstal:

 1. Dierenwelzijn: Een potstal biedt dieren meer comfort en bewegingsvrijheid dan sommige andere stalmethoden. De dikke laag strooisel zorgt voor een zachte ondergrond waarop de dieren kunnen liggen en lopen. Dit kan bijdragen aan een beter welzijn van de dieren.
 2. Natuurlijke meststof: Het strooisel in een potstal mengt zich met de mest en urine van de dieren, waardoor een compostachtige substantie ontstaat. Dit kan worden gebruikt als een natuurlijke meststof voor landbouwgrond. Het gebruik van deze meststof kan de behoefte aan kunstmest verminderen en de bodemvruchtbaarheid verbeteren.
 3. Geurbeheersing: Door de dikke laag strooisel kan een potstal helpen bij het beheersen van geur. Het strooisel absorbeert een groot deel van de ammoniakuitstoot, waardoor de geur van de mest wordt verminderd.

Nadelen van een potstal:

 1. Arbeidsintensief: Het onderhouden van een potstal kan arbeidsintensief zijn. De dikke laag strooisel moet regelmatig worden aangevuld en omgezet om een goede mest- en strooiselverhouding te behouden. Dit kan meer tijd en arbeid vereisen in vergelijking met andere stalmethoden.
 2. Kosten: Het opzetten en onderhouden van een potstal kan hogere kosten met zich meebrengen dan traditionele stalmethoden. Het regelmatig aanvullen van strooisel en het omzetten ervan kan extra kosten met zich meebrengen. Bovendien kan het nodig zijn om extra opslagruimte te hebben voor het opslaan van voldoende strooisel.
 3. Gezondheidsrisico’s: Een potstal kan bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals een verhoogd risico op het ontstaan en verspreiden van bepaalde ziekten. Het warme en vochtige milieu van de potstal kan de groei van bacteriën bevorderen. Daarom is het belangrijk om goede hygiëne te handhaven om de gezondheid van de dieren te beschermen.

Het is belangrijk op te merken dat de voordelen en nadelen van een potstal kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de specifieke omstandigheden, de grootte van de veestapel en de managementpraktijken die worden gevolgd.

Potstal principe en ammoniak

In een potstal kan de aanwezigheid van ammoniak een aandachtspunt zijn, aangezien ammoniak een potentieel schadelijk gas is dat kan vrijkomen uit de mest en urine van dieren. Hier zijn enkele relevante punten met betrekking tot ammoniak in een potstal:

 1. Absorptie door strooisel: Het strooisel in een potstal speelt een belangrijke rol bij het absorberen van ammoniak. Het strooisel, zoals stro of houtkrullen, fungeert als een buffer en kan een deel van de ammoniakuitstoot opvangen en vasthouden, waardoor de geur wordt verminderd.
 2. Beheersing van strooiselverhouding: Het handhaven van een goede verhouding tussen mest en strooisel is essentieel om ammoniakvorming te beperken. Een teveel aan urine in verhouding tot het strooisel kan leiden tot een verhoogde ammoniakuitstoot. Daarom is het belangrijk om regelmatig nieuw strooisel toe te voegen en het oude strooisel te verwijderen om de juiste balans te behouden.
 3. Ventilatie: Een goede ventilatie in de potstal is cruciaal om de opbouw van ammoniak te verminderen. Adequate luchtcirculatie zorgt ervoor dat ammoniak naar buiten wordt afgevoerd en verse lucht de stal binnenkomt. Dit kan worden bereikt door het gebruik van ventilatiesystemen, zoals ramen, deuren, luchtkanalen of ventilatoren.
 4. Managementpraktijken: Effectief management kan helpen bij het verminderen van de ammoniakuitstoot. Dit omvat regelmatige controle van de stalcondities, zoals het in de gaten houden van de juiste strooiselverhouding, het tijdig toevoegen van nieuw strooisel, het opvolgen van goede hygiëne en het onderhouden van een goede ventilatie.

Stro verbruik met het potstal principe

Het stroverbruik in een potstal kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type dieren dat wordt gehouden, de grootte van de stal, de duur van het strooiselgebruik en de strooiselverhouding die wordt gehanteerd. Over het algemeen is het doel van het strooisel in een potstal om een comfortabele bedding te bieden, vocht en geur te absorberen, en bij te dragen aan het composteerproces. Hier zijn enkele punten met betrekking tot het stroverbruik:

 1. Startlaag: Bij het opzetten van een potstal wordt meestal een startlaag strooisel aangebracht. De dikte van deze startlaag kan variëren, maar doorgaans wordt een aanzienlijke hoeveelheid stro gebruikt om een zachte en comfortabele ondergrond te creëren.
 2. Aanvulling: Na verloop van tijd wordt het strooisel in de potstal periodiek aangevuld. Dit kan worden gedaan door nieuwe lagen stro toe te voegen bovenop de bestaande laag. De frequentie en hoeveelheid aanvulling zijn afhankelijk van factoren zoals de absorptiecapaciteit van het stro, het aantal dieren en de strooiselverhouding die wordt nagestreefd.
 3. Verwijdering: Naast het aanvullen van stro kan het nodig zijn om ouder strooisel te verwijderen om de stal schoon en hygiënisch te houden. Het verwijderde stro kan worden gebruikt als compost of als bodemverbeteraar.

Het exacte stroverbruik kan variëren, maar gemiddeld genomen wordt geschat dat een potstal ongeveer 0,5 tot 1,5 kg stro per dier per dag kan gebruiken. Dit kan echter variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en managementpraktijken.